Seçme&Yerleştirme

0 +

year experience

0 K +

Satisfied Coustomers

0 %

Positions Matched

Discover the Perfect Match:

Unique Candidates for Your Exceptional Business

Find the perfect match for your exceptional business with our pool of unique IT candidates who possess the skills and mindset to drive your success.

Our Services

Find the perfect match for your exceptional business with our pool of unique IT candidates who possess the skills and mindset to drive your success.

0

Years in Business

RPO Service

0 K

Satisfied Coustomers

Selection&Placement

0 %

Success Rate

Outsourcing Support

Discover UniqueTalents

Find unique talents for your exceptional business. Tekna HRM specializes in connecting businesses with IT candidates who have the skills, expertise, and mindset to drive success. With our extensive network and rigorous selection process, we ensure the perfect match for your company culture and specific needs. Unlock your team’s full potential with Tekna HRM. Contact us today and experience the difference.

Tekna HRM, Türkiye'nin lider teknoloji odaklı insan kaynakları şirketi olarak, işe alım ve dış kaynak kullanımı konusunda uzmanlaşmıştır. Doğru insanları doğru işle eşleştirmek, iş arayanlara uygun nitelikler sağlamak ve işverenlere ihtiyaçlarına uygun çalışanlar sağlamak için çalışıyoruz. Uzmanlarımız, tüm büyük endüstrilerde ve her düzeyde BT yeteneklerini işe alma konusunda uzmanlaşmıştır. Tekna HRM olarak başarılı bir gelecek için iş ortağınız olarak yanınızdayız !

Our Services

As TEKNA HRM, we enable you to reach the most suitable candidates for your company in the fastest way with our professional consultants and strong candidate database in the Information Technologies sector, which requires high expertise.

Tekna HRM, Türkiye'nin lider teknoloji odaklı insan kaynakları şirketi olarak, işe alım ve dış kaynak kullanımı konusunda uzmanlaşmıştır. Doğru insanları doğru işle eşleştirmek, iş arayanlara uygun nitelikler sağlamak ve işverenlere ihtiyaçlarına uygun çalışanlar sağlamak için çalışıyoruz. Uzmanlarımız, tüm büyük endüstrilerde ve her düzeyde BT yeteneklerini işe alma konusunda uzmanlaşmıştır. Tekna HRM olarak başarılı bir gelecek için iş ortağınız olarak yanınızdayız !

Know Us Better

Tekna HRM, as Turkey’s leading technology focused human resources company, specializes in recruitment and outsourcing. We work to match the right people to the right job, provide job seekers with the appropriate qualifications, and provide employers with employees who fit their needs. Our experts specialize in recruiting IT talent in all major industries and at all levels. As Tekna HRM, we are with you as your business partner for a successful future!

Discover Unique Talents

Find unique talents for your business. Tekna HRM specializes in connecting businesses with IT candidates who have the skills, expertise, and mindset to drive success. With our extensive network and rigorous selection process, we ensure the perfect match for your company culture and specific needs. Unlock your team’s full potential with Tekna HRM

Our Services

As TEKNA HRM, we enable you to reach the most suitable candidates for your company in the fastest way with our professional consultants and strong candidate database in the Information Technologies sector, which requires high expertise.

Şu an boş pozisyon yok.

Discover Unique Talents

Find unique talents for your business. Tekna HRM specializes in connecting businesses with IT candidates who have the skills, expertise, and mindset to drive success. With our extensive network and rigorous selection process, we ensure the perfect match for your company culture and specific needs. Unlock your team’s full potential with Tekna HRM

RPO Service

Recruitment Process Outsourcing (RPO) is a comprehensive solution that enables us to apply strategic recruiting techniques, advanced technology, data analytics, compliance measures, and expert talent acquisition and management practices tailored to meet the specific needs of your business.

By leveraging our extensive resources and expertise, we can optimize your recruitment processes and ensure the successful acquisition of top talent. Our RPO service encompasses every aspect of the recruitment journey, from sourcing and screening candidates to onboarding and beyond, allowing you to focus on your core business while we handle the complexities of talent acquisition.

With our customized RPO solutions, we aim to drive efficiency, improve quality of hires, and enhance the overall effectiveness of your recruitment efforts.

İşletmenizin başarısı istikrar ve yapıya bağlıdır ve Tekna HRM olarak, uzun vadeli kalıcı sözleşmeler için ideal personeli güvence altına almanın öneminin farkındayız. Bütünsel işe alım çözümlerimiz, en başından itibaren mükemmel bir eşleşme elde etmemizi garanti ederek ileriye dönük planlarınızı güvenle yapmanızı sağlar. Uzmanlığımızdan ve nitelikli adaylardan oluşan geniş ağımızdan yararlanarak, potansiyel adayların beceri ve deneyimlerini titizlikle değerlendiriyor ve özel gereksinimlerinizle uyumlu olmalarını sağlıyoruz.

Tekna HRM ile ortaklık kurarak, işinizin uzun vadeli refahını artırmaya kendini adamış güvenilir ve yüksek vasıflı bireyler sunacağımızdan emin olabilirsiniz.

Outsourcing Support

The phenomenon of “global world” that came to the fore with globalization; global competition, quality, effective management and use of information are mandatory in every field. This change in the world makes it inevitable for businesses to be effective and efficient in the fields in which they operate, in other words “to be the best in their own fields”. This forces businesses to undergo rapid change and transformation.

The outsourcing application provides businesses with the opportunity to both save resources and become leaner by shrinking in structure. Thus, businesses have the opportunity to focus on their core competencies by doing the jobs they specialize in and know best. Human resources is the strategic partner of the management of institutions. It should be able to efficiently use the “human element”, which plays an active role in carrying businesses under intense competitive pressure to the future. One of the important strategies that can be used for this is the application of “outsourcing”. The success of this application largely depends on the quality and reliability of the companies that offer this service.

We invite you to meet Tekna HRM, which provides this service with the highest quality in the IT sector in Turkey.

We have a talent pool of highly skilled and qualified technologists. Our rigorous selection process ensures that only the best candidates come to your organization, helping you recruit the best talent to drive your business forward.

Whether you’re looking for full-time employees, contractual or project-based hires, Tekna HRM offers flexible hiring options to suit your specific needs. Scale your team effectively and adapt to changing business demands with ease.

We understand that every organisation has unique hiring needs. Tekna HRM offers you customized recruitment solutions according to your needs.

Join our extensive network of diverse technology experts to find the right talent to meet your specific needs. Our commitment to diversity and inclusion gives you access to a wide variety of candidates with diverse backgrounds and perspectives.

Our team of experts will collaborate with you to understand your organization’s unique needs, culture and technical requirements. We’ll develop tailored recruitment strategies that align with your goals, ensuring you attract the right talent for your team.

With Tekna HRM, you will experience an efficient and simplified recruitment process. We save you time by conducting candidate screening, initial interviews and skills assessments.

Contact Our Expert Consultants

Meetin Point with Unique Talents.

Şirketinizin İhtiyacı Olan BT Yeteneklerini Bulun!

Tekna HRM, teknoloji odaklı insan kaynakları & danışmanlık sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi ile yanınızda.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password